slider

Contact US

Dong An Xi Road, HaiZhou Village Industrial Zone,

GuZhen Town, ZhongShan City, 528422

P.R. China

Tel: 0086-760-87826495

E-mail: info@kings-lighting.com

Web: www.kings-lighting.com

Contact Us

Customer service hours:

Monday to Friday, 9:30 - 20:30

 info@kings-lighting.com